Amb l’objectiu de promocionar i difondre l’activitat dels centres i consultes en Osteopatia catalans, l’UNOCAT posa a disposició dels seus associats un directori web on es recullin les dades de cada centre, així com els serveis prestats i la formació dels professionals que hi treballen. Cada centre associat disposarà d’un espai web propi on podrà donar visibilitat als serveis i activitats que porti a terme. A la vegada, des de l’UNOCAT, es promocionarà la difusió d’aquest directori a la població com a base de dades on poder cercar serveis d’osteopatia de qualitat en territori català.

Per aquest motiu, la inclusió d’un centre o consulta en aquest directori, està subjecte a l’acceptació del mateix com a membre de l’UNOCAT un cop certificat que es compleixen els criteris d’admissió recollits als estatuts de l’associació. La participació dels centres en les activitats de l’UNOCAT serà també reflexada en aquest directori tot reconeixent el valor que aporten a la pròpia associació.

Buscar lloc

Categories

Distància Radio: KM

Status

Rebre indicacions

Show Distance In

Usar la meua ubicació per trobar el servei més pròxim a mi

DIRECTORI: 0
Carregant

Indicacions