Desitgem informar-te del tractament que fem amb les dades que ens deixen els usuaris en el nostre lloc web.

Menors d’edat

En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es recaptaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests.

Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has d’enviar-nos les teves dades.

Alguns principis que has de conèixer

En Ignasi Cebrecos Lerena (d’ara endavant UNOCAT) és una prioritat el respecte i la protecció de les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits en aquesta web.

Ens hem esforçat a crear un espai segur i confiable i per això vull compartir els nostres principis respecte a la teva privadesa:

 • Mai sol·licitem informació personal tret que realment sigui necessària per prestar-te els serveis que ens requereixis.
 • Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que compti amb la teva autorització expressa.
 • Mai utilitzem les teves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privadesa.

Aquesta Política de Privadesa podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autorregulació, per la qual cosa us aconsellem com a usuaris que la visitis periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar qualsevol dels seus formularis de contacte on es recaptin dades de caràcter personal.

Regulacions legals a les quals s’acull aquesta web

UNOCAT ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les teves dades personals

Identitat del responsable: Ignasi Cebrecos Lerena
Nom comercial: UNOCAT
NIF/CIF: 44019218R
Adreça: C/ Rabassa, 29, local – 08024 Barcelona
Correu electrònic: unocat@unocat.cat
Activitat: Associació Unió Osteopàtica Catalana

A l’efecte del previst en el Reglament General de Protecció de Dades abans citat, les dades personals que ens enviïs a través dels formularis de la web rebran el tractament de dades de “Usuaris de la web i subscriptors”.

Per al tractament de dades dels nostres usuaris implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Com hem obtingut les teves dades?

Les dades personals que tractem en UNOCAT procedeixen de:

 • Formulari de contacte
 • A través de les nostres xarxes socials

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en UNOCAT estem tractant dades personals que ens concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a:

– Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat

 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió

– Sol·licitar la limitació del seu tractament

 • Oposar-se al tractament
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, a sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas, únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. UNOCAT deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. També podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web per exemple per manar un correu o realitzar alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable: UNOCAT.

Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon i una altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per UNOCAT només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privadesa.

En UNOCAT existeixen diferents sistemes de captura d’informació personal i tracte la informació que ens faciliten les persones interessades amb la següent fi per cada sistema de captura (formularis):

Formulari de contacte i xarxes socials:

S’utilitzaran aquestes dades per realitzar la pròpia activitat comercial, gestions administratives i altres. També s’incorporaran a la base de dades de la nostra newsletter gestionada amb Mailchimp, amb la qual s’enviaran e-mails amb informació comercial.

Legitimació per al tractament de les teves dades

La base legal per al tractament de les teves dades és el consentiment.

Per contactar amb nosaltres mitjançant aquesta web es requereix el consentiment d’aquesta política de privadesa.

Per quant temps conservarem les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

 • Mentre es mantingui la relació mercantil
 • No se sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, UNOCAT, comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privadesa.

Totes les utilitats ofertes per tercers són estrictament necessàries per al desenvolupament dels nostres serveis i han estat seleccionada atenent al compliment dels drets que preservem en aquesta web.

Les següents empreses tindran accés a la informació personal necessària per realitzar les seves funcions com a encarregats de tractament, però no podran utilitzar-la per a altres finalitats. A més, hauran de tractar la informació personal de conformitat amb la present Política de Privadesa i la legislació aplicable en matèria de protecció de dades.

Hosting: Dinahosting S.L.

E-mail Marketing: Mailchimp.

Dades de navegació

En navegar per UNOCAT es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar a l’usuari. Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d’anàlisis de tercers:

 • Google Analytics
 • Search Console
 • Googlee Adwords

Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.

Els teus drets en facilitar les teves dades personals

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en UNOCAT s’estan tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.

UNOCAT deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets per correu electrònic a unocat@unocat.cat.

Secret i seguretat de les dades

UNOCAT es compromet en l’ús i tractament de les dades personals incloses dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat dels mateixos, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat (Com els protocols Https que utilitzem), de conformitat amb l’establert en la normativa vigent de protecció de dades.

UNOCAT no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa d’Internet i per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis a UNOCAT, exonerant-nos de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o sol·licitud d’ocupació.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de UNOCAT en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privadesa.

Canvis en la política de privadesa

UNOCAT, es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En dites suposades, el Prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, UNOCAT no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis habidos a la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

Conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, UNOCAT es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Document revisat el 20/08/2018.