RAO DE SER

RECOMPTE DE PROFESSIONALS

A la dècada dels 80 la professió́ osteopàtica apareix a Espanya de la mà dels primers osteòpates que veieren en aquest pais un lloc atractiu on instal·lar les seves consultes i iniciar projectes educatius. Des de llavors, la pràctica d’aquesta disciplina sanitària s’ha estès enormement en el territori sent especialment rellevant a Catalunya. Si bé no hi ha manera de determinar amb exactitud el nombre d’osteòpates que actualment exerceix a Catalunya, el recompte de professionals inclosos en els registres estatals i la presència de nombroses escoles d’Osteopatia (algunes amb més de 20 anys d’activitat acadèmica) posicionen Catalunya com una de les regions amb més representativitat osteopàtica del país.

Tanmateix, la comunitat osteopàtica catalana és diversa i heterogènia doncs la falta d’un marc regulatori específic ha propiciat la presència de diferents perfils professionals, tant des del punt de vista formatiu com identitari. Si bé la diversitat és sempre positiva i desitjable en un col·lectiu professional, sovint comporta falta de cohesió́ i/o cooperació entre els seus membres. Aquest ha estat el cas dels osteòpates catalans i de la Osteopatia catalana.

COL·LECTIU PREPARAT

Per altra banda, la voluntat de progrés, millora professional i la formació continuada és i ha estat sempre un signe característic dels osteòpates d’aquest país. Existeix una clara voluntat de progrés i d’excel·lència que involucra tant els professionals individualment com la professió en si mateixa. És una voluntat de progrés pròpia però que també s’emmiralla amb el que succeeix més enllà del nostre entorn proper en aquells països on la professió gaudeix d’un desenvolupament superior. L’admiració i reconeixamnet per professors i clínics reconeguts arreu del món ha fet proliferar les formacions de postgrau i cursos d’especialització.

No obstant, després de 40 anys de desenvolupament de la professió osteopàtica a casa nostra, avui en dia disposem d’un col·lectiu professional preparat i amb una experiència i bagatge clínic remarcable. Un percentatge important dels clínics del nostre país desenvolupen també tasques docents i investigadores tant a casa nostre com arreu. Es pot afirmar que, malgrat el buit legislatiu i la diversitat acadèmica, avui en dia disposem d’un col·lectiu professional preparat i altament motivat.

PER ALS OSTEÒPATES

Però tot potencial necessita un motor per funcionar i un marc d’actuació per desenvolupar-se. Aquesta és la raó de ser de l’Unió Osteopàtica Catalana (UNOCAT). Davant de l’escenari actual i amb la ferma convicció que el col·lectiu d’osteòpates catalans és suficientment nombrós i potent, un grup de 5 companys osteòpates pren la decisió́ de crear una plataforma on el potencial de la Osteopatia catalana es pugui expressar forma col·laborativa amb l’objectiu de millorar el col·lectiu i la professió en si mateixa. L’UNOCAT neix amb el propòsit d’acollir, dinamitzar i promocionar l’Osteopatia catalana. És una iniciativa creada per osteòpates per als osteòpates. A la vegada vol servir d’aparador al públic general, fent propera la feina dels osteòpates catalans a la societat. L’UNOCAT vol cohesionar el col·lectiu a través del treball conjunt i en favor de tots aquells que hi participin.

L’UNOCAT té una clara vocació associativa i una filosofia de treball col·laborativa. Si bé pensem que és necessària la presència d’una junta que treballi en la dinamització de les activitats, creiem que aquesta ha de ser temporal i canviant de forma periòdica. Dit d’una altre manera, el motor de l’UNOCAT no és la seva junta sino els seus associats.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *